Tweede groep Schrijfcoaches gemeente Utrecht aan de slag met Gastvrije Taal

schrijfcoaches gemeente Utrecht

Twee groep Schrijfcoaches gemeente Utrecht

Schrijfcoaches bij de gemeente Utrecht helpen gevraagd en ongevraagd collega’s betere teksten te maken. Dit is de tweede groep met wie we in vier sessies hard hebben gewerkt aan Gastvrije Taal (B1 + nadruk op de relatie met de lezer) en aan coachingtechnieken. Hoe sturend kun je zijn als coach? Dat hangt van de collega met wie je in gesprek bent af, en van jezelf.

‘Wat is De Bedoeling?’, vragen de Schrijfcoaches

Belangrijke ingrediënten van een succesvol gesprek zijn een positieve grondhouding en het stellen van de belangrijkste vraag: ‘Wat is De Bedoeling?’ Laat je inhoudseigenaar vertellen wat zij of hij bedoelt en wil bereiken, dan heb je de basis voor een gastvrije boodschap. Kijk vervolgens in hoeverre die Bedoeling de ruimte krijgt in de tekst. Ideaal is dat de collega zelf de tekst aanpast en nog even laat zien. Dan ben je socratisch aan het coachen: je helpt je gesprekspartner zelf de boodschap beter op te schrijven. Ga jij als coach de tekst redigeren, dan ben je schrijfcoach-redacteur; dat is soms een uitstekende manier om teksten beter en gastvrijer te maken.

[Uit het Handboek Schrijfcoach (bètaversie)]

Je komt een niet-gastvrije tekst tegen.

Wat doe je dan, als Schrijfcoach?

 1          Je gaat in gesprek met de auteur van de tekst (of de eigenaar van de inhoud).

2          Je vraagt: Wat is De Bedoeling? Wat wil je vertellen en: wat moet de ontvanger doen?

3          Je luistert, vat samen en formuleert de kernboodschap in gewonemensentaal.

4          Ga na of jouw weergave klopt.

5          Je buigt je samen over de tekst en kijkt waar de kernboodschap staat en hoe die is opgeschreven.

6          Spreek af ‘wie doet wat’

7          Geef aanwijzingen over de taal en structuur van de tekst. Spreek af wat de volgende stap is. Bied aan om de volgende versie te lezen en te beoordelen, dat kan gewoon via de mail. Let wel: wanneer je aanbiedt om de tekst te herschrijven, ben je niet alleen schrijfcoach maar ook redacteur. Vraag je goed af of jij dat wilt. Bespreek dit ook met je collega-schrijfcoaches.

8          Afronden: oude en nieuwe tekst bewaren en delen met je collega-schrijfcoaches. Houd bij hoe vaak je als schrijfcoach actief bent geweest. De projectleiders verzamelen deze gegevens om aan budgethouders te laten zien welke rol wij spelen in Gastvrije Taal en vooral: welke resultaten we bereiken.