Piramidaal schrijven: het belangrijkste bovenaan

Piramidaal schrijven begint met een kop van 50 tot 60 tekens (inclusief spaties en leestekens) die de kern van je tekst weergeeft. Zoals een journalist dat doet. Vervolgens schrijf je een lead: de essentie van je stuk in twee à drie korte zinnen, samen niet meer dan 155 tekens (inclusief de spaties en leestekens). Je voegt er een beeld aan toe dat laat zien wat je bedoelt.

Zo help je je lezer. En jezelf, omdat je je concentreert op de kern van je tekst.

[1=kop] Piramidaal schrijven: je kernboodschap bovenaan (47)

Piramidaal schrijven: het belangrijkste bovenaan

Piramidaal schrijven: het belangrijkste bovenaan.

[2=beeld]

[3 = lead] Dan vat je in twee à drie korte zinnen de essentie van je tekst samen en voeg je een beeld toe. Zo ziet de lezer direct waar jouw tekst over gaat. (147)

[dan de >leesverder]

 

Niet zo…

Communicatie met de burgers     In het kader van het programma ‘éducation permanente’ en vanwege het toenemende belang dat de gemeente Polderadeel toekent aan online communicatie met de burger, wordt een traject ingezet dat mikt op verdere competentieontwikkeling van ambtenaren op het gebied van het schrijven binnen de omgeving van online publicatieprogramma’s. Om tot een uitgebalanceerd programma te komen, heeft de concerndirectie de afdeling communicatie gevraagd een eerste pilot te ontwikkelen, waarvoor nu kandidaten gevraagd worden. Om te komen tot een representatieve vertegenwoordiging, acht de stuurgroep het wenselijk tot een gelijke vertegenwoordiging uit alle geledingen van de gemeentelijke organisatie te komen. Daartoe wordt iedereen die deel wil nemen uitgenodigd zich elektronisch aan te melden bij Bianca Scheffer. Het tijdsbeslag zal zich beperken tot een drietal uren in de ochtend. De sessie vindt plaats in week 3 ten stadhuize. Gepoogd wordt op de dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur de groep bij elkaar te krijgen, waarbij de groepsgrootte de 15 deelnemers niet mag overstijgen. Uw reactie zien wij gaarne tegemoet, voorzien van een relevante argumentatie. Bij uiteindelijke plaatsing, zal uw leidinggevende nog om permissie gevraagd worden.

Maar zo!

Training schrijven voor internet – doe je mee? [kop van 46 karakters inclusief de spaties en leestekens]

Wil jij beter leren schrijven voor internet? Doe mee aan de training. In één middag leer je goede teksten schrijven en publiceren op onze site. [143 karakters]

Schrijftraining - illustratie Niels Popkema www.nielspopkema.nl

[beeld www.nielspopkema.nl]

[Leesverder] De ervaringen die we in deze pilot-training opdoen, vormen de basis voor de gemeentebrede trainingen. Die starten in december. Trainer is José van Bladeren, hoofd media.

wat                  pilot werken met het nieuwe CMS (content management systeem)

waarom           beter leren schrijven voor internet

wanneer          dinsdag 17 januari 2018, 9.00 – 12.00 uur

waar                stadhuis, zaal 03

aanmelden       mail naar mailto:b.scheffer@polderadeel.nl Licht toe waarom je wil deelnemen.

groep              maximaal 15 deelnemers (deelname onder voorbehoud van akkoord door je leidinggevende)