Gastvrije Taal in 30 minuten bij de gemeente Utrecht

Gastvrije Taal in 30 minuten – zo snel kan het gaan

Een waslijn met 50 niet-gastvrije zinnen en een mandje met 50 rode ballen, dat zijn de ingrediënten van ‘Gastvrije Taal in 30 minuten’. Deze week al de twaalfde aflevering sinds de week van de Gastvrije Taal van de gemeente Utrecht. De deelnemers herschrijven en verbeteren de 50 ‘foute’ zinnen in 30 minuten. Dan een korte nabespreking met een paar dramatische voorbeelden waardoor de dames en heren begrijpen dat je teksten moet schrijven die je lezer echt helpen. Geen jargon, juridische taal of beleidstaal, maar heldere teksten met gewone woorden zodat de lezer snapt wat je bedoeling is.

50 rode ballen

de 50 rode ballen bevatten onduidelijke, ambtelijke, ongastvrije zinnen

Voorbeelden van ronduit ongastvrije zinnen

‘Het sociale domein is in transitie, we zijn goed op weg.’

‘Deze verdieping en bezinning op de toekomst van de tippelzone willen wij vormgeven door het gesprek met u aan te gaan via de publieke waarden cyclus met een zogeheten multiloogtafel.’

‘Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.’

 

30 minuten en dan?

Na de oh’s, ah’s en ‘dat kan niet waar zijn’ van de 30 minuten volgt vaak een verdiepende training. Daarin gaan we aan de slag met eigen teksten van de deelnemers die we toetsen aan de uitgangspunten van Gastvrije Taal.

 

Werkschrift Gastvrije TaalGastvrije Taal Utrecht werkschrift

Begrijpelijke taal voor iedereen in dertig minuten

‘Vier Vriendelijkheid’ betekent dat we in de gemeente Utrecht werk maken van ‘Gastvrije Taal voor iedereen’. Deze korte training brengt je in de stemming om straks met jouw collega’s teksten te schrijven die iedereen begrijpt.

  • Waarom is begrijpelijke taal belangrijk?

Begrijpelijke taal is belangrijk, omdat we gastvrijheid belangrijk vinden. We willen dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich welkom voelen in Utrecht. Over onze onduidelijke brieven verschijnen tweets en van bewoners horen we dat zij de teksten op onze gemeentelijke website www.utrecht.nl niet altijd begrijpen. Voor de gemeenteraad was dat een reden om de motie ‘Begrijpelijke overheidsinformatie voor iedereen’ aan te nemen.

Initiatiefnemer is raadslid Selma Bas (D66): “30% van de Utrechters begrijpt onze teksten op de website niet. Dat is vervelend en bovendien kost het geld. Iedereen moet begrijpen wat we schrijven, bijvoorbeeld over veranderingen in de zorg. Tijd voor klare taal dus.”

De opdracht van de raad aan het college is: “Ervoor zorg te dragen dat alle brieven, wijkberichten en informatie en formulieren op de gemeentelijke website maximaal op het taalniveau B1 worden geschreven”.

  • Wat doen we vanaf nu anders?

Onze opdracht is duidelijk: begrijpelijke taal voor iedereen op B1-niveau. Gastvrije Taal dus. En dat betekent kort, duidelijk en direct, vriendelijk schrijven. Kortom: teksten zoals je die zelf wilt ontvangen van jouw gemeente of (zorg)verzekeraar. Alle medewerkers van de gemeente Utrecht moeten duidelijke taal gebruiken: aan de telefoon, in e-mails, brieven, wijkberichten en op de website.

 Tien tips voor Gastvrije Taal

1   Zet je belangrijkste boodschap bovenaan.

2    Schrijf gewonemensentaal.

3    Wissel korte en langere zinnen af.

4    Schrijf actief, vermijd de lijdende vorm.

5    Verdeel de tekst over alinea’s waarin je telkens één onderwerp bespreekt.

6    Gebruik tussenkoppen en verbindingswoorden.

7    Wees vriendelijk, maar blijf professioneel.

8    Gebruik afbeeldingen, illustraties of foto’s om duidelijk te maken wat je bedoelt.

9    Laat jouw tekst door een ander lezen.

10  Gebruik de Schrijfwijzer die je op intranet vindt (in de Communicatiewinkel).