Filmpje over Begrijpelijke taal: ‘je moet je lezer helpen’

Begrijpelijke taal. Op de schermen in het Stadskantoor van de gemeente Utrecht was dit filmpje te zien. Een oproep om geen rode-ballen-zinnen meer te schrijven, maar Begrijpelijke Taal!

Shot uit filmpje over Begrijpelijke Taal

Dolf in het Stadskantoor van de gemeente Utrecht. ‘Je moet je lezer helpen!’

[Uit het Werkschrift Gastvrije Taal]

Waarom is begrijpelijke taal belangrijk?

Begrijpelijke taal is belangrijk, omdat we gastvrijheid belangrijk vinden. We willen dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich welkom voelen in Utrecht. Over onze onduidelijke brieven verschijnen tweets en van bewoners horen we dat zij de teksten op onze gemeentelijke website www.utrecht.nl niet altijd begrijpen. Voor de gemeenteraad was dat een reden om de motie ‘Begrijpelijke overheidsinformatie voor iedereen’ aan te nemen. Initiatiefnemer is raadslid Selma Bas (D66): “30% van de Utrechters begrijpt onze teksten op de website niet. Dat is vervelend en bovendien kost het geld. Iedereen moet begrijpen wat we schrijven, bijvoorbeeld over veranderingen in de zorg. Tijd voor klare taal dus.”

De opdracht van de raad aan het college is: “Ervoor zorg te dragen dat alle brieven, wijkberichten en informatie en formulieren op de gemeentelijke website maximaal op het taalniveau B1 worden geschreven”.

Wat doen we vanaf nu anders?

Onze opdracht is duidelijk: begrijpelijke taal voor iedereen op B1-niveau. Gastvrije Taal dus. En dat betekent kort, duidelijk en direct, vriendelijk schrijven. Kortom: teksten zoals je die zelf wilt ontvangen van jouw gemeente of (zorg)verzekeraar. Alle medewerkers van de gemeente Utrecht moeten duidelijke taal gebruiken: aan de telefoon, in e-mails, brieven, wijkberichten en op de website.

Hoe doen we dat?

We doen dat door deze Tien tips voor Gastvrije Taal toe te passen in al onze teksten.

1 Zet je belangrijkste boodschap bovenaan.

Schrijf gewonemensentaal.

3 Wissel korte en langere zinnen af.

4 Schrijf actief, vermijd de lijdende vorm.

5 Verdeel de tekst over alinea’s waarin je telkens één onderwerp bespreekt.

6 Gebruik tussenkoppen.

7 Wees vriendelijk, maar blijf professioneel.

8 Gebruik afbeeldingen, illustraties of foto’s om duidelijk te maken wat je bedoelt.

9 Laat jouw tekst door een ander lezen.

10 Gebruik de Schrijfwijzer die je op intranet vindt (in de Communicatiewinkel).

Wanneer zijn we tevreden?

We zijn tevreden wanneer het aantal Utrechters, dat zegt ”ik snap jullie teksten niet” gedaald is. En nu aan de slag!